Teema

17. Üleilmne koostöö

Toetame vaesemaid riike ja teeme koostööd eesmärkide saavutamiseks Hästi toimiv kestliku arengu tegevuskava nõuab tugevat koostööd valitsuste, erasektori ja kodanikuühiskonna vahel. Ühistel väärtustel ja visioonil […]

3. Tervis ja heaolu

Tervislikumad eluviisid ja kõigile ligipääs kvaliteetsele arstiabi 2015. aastaks oli globaalne keskmine eluiga tõusnud 71,4 aastani. Inimesed mitte ainult ei ela kauem, vaid püsivad ka […]

15. Maa ökosüsteemid

Kaitseme looduse mitmekesisust metsadest ja mägedest kuni rabadeni Ligi 31 protsenti meie planeedi maismaast on kaetud metsaga. Lisaks sellele, et nad rikastavad maa atmosfääri hapnikuga, pakuvad […]

9. Tööstus, uuendus ja taristu

 Keskkonnasõbralik tööstus ja ettevõtlus ning ligipääs internetile ka vaesemates riikides Paljudele inimestele arengumaades jääb põhiline taristu nagu teed, vesi, kanalisatsioon ning internet kättesaamatuks. Suuremad investeeringud […]

4. Kvaliteetne haridus

Kaasav, kvaliteetne ja jätkusuutliku arengut toetav haridus kõigile Kvaliteetne haridus annab inimestele võimaluse valida oma tulevik ning teha paremaid otsuseid. Kvalifitseeritud oskustega kodanikud on samuti […]

5. Sooline võrdõiguslikkus

Naistele ja tüdrukutele suuremad õigused ja võimalused Kuigi maailmas on Aastatuhande arengueesmärkide raames tehtud edusamme soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise suunas (sealhulgas ka tüdrukute […]

1 3 4 5 6 7 17