Teema

KLIIMAMEETMETEALASE TEGEVUSE KÄSIRAAMAT KOOLIDELE

“Võideldes kliimamuutustega” on kliimameetmealase tegevuse käsiraamat koolidele, mida andis 2016. aastal välja ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon Prantsusmaal ja eesti keelde tõlkis 2017. aastal MTÜ Mondo. Paljud […]

1 2 3 21