Sotsiaalained

Õpieesmärkide visualiseerimine

Selle töötoa abil saavad osalejad parema ettekujutuse Noortepassi elukestva õppe võtmepädevustest. Samuti saavad noored võtmepädevusi tundma õppides seada oma isiklikke õpieesmärke ning oma õpiteekonda paremini […]

Seksuaalvägivald – Nadia Murad

Seksuaalvägivald – Nadia Murad KOOLIASTE: IV kooliasteAINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teemad „Inimõigused” ja „Maailma areng ja maailmapoliitika”ÕPITULEMUSED: Püsisuhe – õpilane mõistab seksuaalsuhete […]

Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail

Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail KOOLIASTE: IV kooliasteAINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teemablokk „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teemablokk „Inimõigused”ÕPITULEMUSED: Õpilane…• […]

Lapsabielud – Sonita Alizadeh

Lapsabielud – Sonita Alizadeh KOOLIASTE: IV kooliasteAINETUND: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”LÕIMING: Ühiskonnaõpetuse I kursus, teema „Inimõigused” või valikkursus „Inimene ja õigus”, teema „Inimõigused”ÕPITULEMUSED: Õpilane…• teab abieluga […]

1 2 3 16