Eesti keel ja kirjandus

Õiglase kaubanduse koolituse materjalid

Koolitustel kasutame materjale, mis on välja töötatud projekti „Teadlikkuse tõstmine õiglasest kaubandusest“ raames koostöös partneritega Lätist ja Leedust. Materjalid aitavad teemat käsitleda ka ilma koolituse […]

Arvamusjoon

Meetodi idee on väljendada arvamust etteantud küsimuse osas. Seda meetodit võib teha grupitööna. Paberile joonistatakse pikk verikaaljoon, kuhu ühte otsa kirjutatakse „jah“ ning teise otsa […]

Islami töötuba

Islami töötuba pakub üldist tutvustust islami usule ja Islami riikidele. Räägime sellest, kui palju on moslemeid maailmas, millised riigid on seotud islamiusuga suuremal või väiksemal […]

Inimõiguste töötuba

Inimõiguste töötuba kestab 1,5 tundi ja on põnev ning interaktiivne, õpilased saavad ise aktiivselt kaasa lüüa. Tutvustame lühidalt põhiõigusi, vaatame lühifilmi ja tutvume konkreetsete inimõiguste rikkumise […]

Koomiksite töötuba

Rohujuure koomiksite töötoa kaudu arenevad noorte teadmised üleilmastumisest, kriitiline mõtlemine, eneseväljendusoskus ja kodanikuaktiivsus. Töötoa teemad lähevad kokku uue riikliku õppekavaga ning selle kaudu saab arendada ainete vahelist […]

Kurkumi rahukõnelused

Rahukõneluste mäng sobib eeskätt põhikooli viimastele klassidele ning gümnaasiumiastme õpilastele. Mängus osalejad saavad harjutada keeruliste konfliktsituatsioonide lahendamist, erinevate vaatenurkade mõistmist ja rahukõneluste läbiviimist. Mängu eesmärgiks […]

Naised ja areng

„Soolise võrdõiguslikkuse tagamine on otsustav tegur iga riigi arengu ja stabiilsuse saavutamisel.” – Kofi Annan „Mitte ükski vahend arengu kiirendamiseks ei ole tõhusam kui naiste sotsiaalse, […]

1 2 3 4