Õppeaine

Näitus “Krepi”

Krepi on väike küla Luganski oblastis Ida-Ukrainas. Ta on unustatud seal, aga meiega koos siin.  MTÜ Mondo on loonud näituse, et hoida üleval Ida-Ukraina vabaduse […]

Süvaõppekursus 2019

MTÜ Mondo korraldab 2018/2019 õppeaastal süvaõppekursuse, mis keskendub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele, digiõppe kasutamisele ning maailmahariduse lõimimisel ainetundi ja noorsootöösse. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse […]

1 2 3 18