Töötuba

Õpieesmärkide visualiseerimine

Selle töötoa abil saavad osalejad parema ettekujutuse Noortepassi elukestva õppe võtmepädevustest. Samuti saavad noored võtmepädevusi tundma õppides seada oma isiklikke õpieesmärke ning oma õpiteekonda paremini […]

Kes ma olen?

Kristīne Martinova poolt loodud koomiksi “Kes ma olen?” ainetel loodud töötuba on ärgitab lapsi arutlema soostereotüüpide üle. Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust soorollide, stereotüüpide ja […]

Ringkäik

Selle töötoa käigus jagavad noored ideid ja kogemusi välismaal reisimisest ning elamisest. Ühiselt mõtiskletakse selle üle, kuidas kuidas kultuuridevaheline suhtlus meid rikastab. Töötoa käigus valmib igal […]

Loodus sinus

  Selle loomingulise töötoa käigus saavad osalejad läbi isiklike mälestuste ja juttude taastada sidet looduse ning endaga. Töötuba on loodud Mark Antonius Puhkani koomiksi “Wangari […]

Kuidas sa tead?

See töötuba käsitleb valeuudiste, kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse teemasid. Töötuba on loodud Liisi Grünbergi ja Kristi Markovi koomiksi “Kuidas sa tead?” juurde. Kuidas sa tead? […]

Для всех и каждому. Учебный материал для школ по вопросам защиты прав человека.

Учебник состоит из 11 уроков/глав, в которых применяются интересные и инновационные способы обучения. Все уроки можно проходить как отдельно, так и в рамках одной серии правозащитной тематики. […]

Islami töötuba

Islami töötuba pakub üldist tutvustust islami usule ja Islami riikidele. Räägime sellest, kui palju on moslemeid maailmas, millised riigid on seotud islamiusuga suuremal või väiksemal […]

1 2 3