Keel

Üleilmne koostöö

Digiülesanne valmis 2018. aastal “Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 17 kohta, milleks on “ÜLEILMNE KOOSTÖÖ”. Vaata […]

Ookeanid ja mereressursid

Digiülesanne valmis 2018. aastal “Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 14 kohta, milleks on “OOKEANID JA MERERESSURSID”. […]

11. peatükk. Piinamine.

Selles tunnis käsitletakse väärkohtlemise teemat. Väärkohtlemine on piinamine, julm, ebainimlik või inim- väärikust alandav kohtlemine või karistamine. Sellisel viisil kohtlemine või karistamine on inimõiguste tõsine […]

8. peatükk. Tegutseme!

Selles tunnis näidatakse lühifilmi ning kasutatakse tõsielujuhtumit, et õpilasi tegutsema inspireerida. Selle peatüki materjali võib kasutada, et alustada õppekavaülest projekti, mis võimaldab õpilastel omandada praktilisi […]

1 2 3 4 5 18