Keel

Õpieesmärkide visualiseerimine

Selle töötoa abil saavad osalejad parema ettekujutuse Noortepassi elukestva õppe võtmepädevustest. Samuti saavad noored võtmepädevusi tundma õppides seada oma isiklikke õpieesmärke ning oma õpiteekonda paremini […]

Kes ma olen?

Kristīne Martinova poolt loodud koomiksi “Kes ma olen?” ainetel loodud töötuba on ärgitab lapsi arutlema soostereotüüpide üle. Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust soorollide, stereotüüpide ja […]

Ringkäik

Selle töötoa käigus jagavad noored ideid ja kogemusi välismaal reisimisest ning elamisest. Ühiselt mõtiskletakse selle üle, kuidas kuidas kultuuridevaheline suhtlus meid rikastab. Töötoa käigus valmib igal […]

Loodus sinus

  Selle loomingulise töötoa käigus saavad osalejad läbi isiklike mälestuste ja juttude taastada sidet looduse ning endaga. Töötuba on loodud Mark Antonius Puhkani koomiksi “Wangari […]

Kuidas sa tead?

See töötuba käsitleb valeuudiste, kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse teemasid. Töötuba on loodud Liisi Grünbergi ja Kristi Markovi koomiksi “Kuidas sa tead?” juurde. Kuidas sa tead? […]

Koomiksite joonistamise nipid

Koomiksite joonistamise nipid See praktiline juhend annab ülevaate, millistest elementides koosneb koomiks, kuidas mõelda välja oma koomiksi lugu, milline võiks olla selle struktuur ja kuidas […]

Võideldes kliimamuutustega

Kas soovid aidata luua tervislikumat, õiglasemat, keskkonna mõttes kestlikumat ühiskonda? Kas soovid võimestada lapsi ja noori sedasama tegema? Kas soovid muuta kooli kliimasõbralikumaks? Kui jah, […]

1 2 3 18