IV moodul: Rahu ja Konfliktid (2014/15)

Kursusel kasutatud materjalid:

 • Vanessa Andreotti IV mooduli loeng “Rahuharidus”:

 • Vanessa Andreotti loengu “Rahuharidus” eestikeelne tõlge (pdf)
 • Vanessa Andreotti loengu slaidid (ppt)
 • Mängud “Kurkumi rahukõnelused” ja “Miinimäng”
 • Nastja Pertsjonoki koostatud materjal araabiamaadest  

Vanessa Andreotti soovitatud lisamaterjalid:

 • Kumar, S. (2002). You Are Therefore I Am: a declaration of dependence. Devon: Green Books.(chapter 2) (pdf)
 • Harris, I. (2004) Peace education theory. Journal of Peace Education, 1(1) (pdf)
 • Õpetajakoolituse ja gümnaasiumi astme materjal:
  • TE/SE Resource (NZ): Making Peace (Just Focus Magazine) (pdf)
 • Gümnaasiumi astme materjal:
  • SE Resource (NZ): calming the conflict (Global Bits) (pdf)
 • Põhikooli ja gümnaasiumi astme materjal:
  • PR/SE Resource (MX): Prayers for a dignified life (pdf)
 • Põhikooli astme materjal:
  • PR Resource (NZ): Friend or Foe? (pdf)