Inspireeriv Keenia

KeeniaKeenia on riik Aafrika idaosas, kus elab 45 miljonit inimest, kes kuuluvad 47 erinevat emakeelt rääkivasse rahvusgruppi. Iga rahvusgrupp pärineb kindlast piirkonnast, aga linnades elavad erinevad rahvusgrupid segiläbi. Selleks, et üksteisest aru saada, kasutavad keenialased suahiili keelt. Lisaks on riigikeeleks inglise keel, mis on koolides alates esimesest klassist õppekeeleks. Niimoodi oskabki iga koolis käinud keenialane soravalt vähemalt kolme keelt: oma emakeelt, suahiili keelt ja inglise keelt.

Mapp koosneb 14 A3-formaadis fotoplakatist. Igal fotoplakatil on üks inglisekeelne Aafrika vanasõna, mis iseloomustab plakati teisel küljel olevat lugu ning arutelu soodustavad küsimused loo analüüsimiseks ning edasiarenduseks. Töötada saab piltide, vanasõnade, aruteluküsimustega koos ja eraldi. Mapiga on kaasas juhis eesti ja vene keeles. Materjali valmimist toetas MTÜ Mondo maailmahariduse projekti kaudu Eesti Välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest.