Igaüks, igal pool. Inimõigusi käsitlev aineteülene õppematerjal koolidele

Kui neile anda võimalus, tahab enamus õpilasi jõudu katsuda suurte moraalsete dilemmadega, mis inimõigustega seotud on: sõda, piinamine, vaesus, usk, migratsioon, naiste olukord, sõnavabadus. Inimõiguste teadvustamine aitab noortel aru saada päriselust – nende enda elust. Koolitund on ideaalne koht, kust seda mõistmist alustada.

Õppematerjal koosneb 8-st tunnikavast, mis kasutavad põnevaid ja uuenduslikke meetodeid, et inimõigusi õpetada. Kõiki tunde võib kasutada eraldiseisvalt või täiskomplektina. Materjale saab ka kasutada, et korraldada näiteks inimõiguste teemapäeva. 

Tutvu inimõigusi käsitleva 2017. aastal uuendatud  õppematerjaliga Igaüks, igal pool. Materjaliga seotud töölehed, filmid ning abimaterjalid on allalaetavad kõrval asuvas menüüs peatükkide kaupa.

Siin ka venekeelne materjal.

Materjali uuendamist toetas Eesti Välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest.