ET EN

Meie inimesed


Viktoria Lepp

Maailmahariduse projektijuht
UNESCO ühendkoolide koordinaator

Maailmahariduse üldine kommunikatsioon, UNESCO ühendkoolide võrgustik, külalistunnid, Kogukonnapraktikandid

Viktoria on omandanud magistrikraadi kommunikatsiooni erialal Tallinna Ülikoolis ning inglise keele õpetaja eriala läbi Noored Kooli programmi. Õpetajana on Viktoria töötanud Tallinna Pae Gümnaasiumis ja Lasnamäe Huvikoolis, noorsootöötajana juhendanud suvelaagri gruppe. 2016. aasta suvel käis ta Mondo vabatahtlikuna Myanmaris Namlani külas, kus õpetas inglise keelt ja aktiivõppemeetodeid.

viktoria@mondo.org.ee, 55569444


Mari Jõgiste

Maailmahariduse projektijuht

Filmide ja näituste tellimused, Erasmus+ projektid, Sõpruskoolid, lasteaedade võrgustik

Mari on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja gümnaasiumi ja huvikooli tasemel. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis vahetusüliõpilasena. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo maailmahariduse tiimis saab ta ühendada oma armastuse loovuse, kunsti, hariduse ja ühiskondlike protsesside vastu.

mari.jogiste@mondo.org.ee, 55575587


Mari-Kätrin Kinks

Haridusekspert

Koolituste ja materjalide arendus, maailmahariduse eksport

Mari on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari ja Tallinna Ülikooli pedagoogikaosakonna ning on õppinud Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas. Mari on töötanud õpetajana nii Eestis, Ukrainas kui ka Inglismaal. Tema peamised huvid on seotud mitmekultuurilise hariduse ja õpetajate mentorlusega. Mondos tegeleb Mari õpetajate maailmakodanikuhariduse täiendkoolituste ja õppematerjalide arendamisega. Aastast 2016 edendab Mondo haridusprogrammi tegevusi Ida-Ukraina kriisipiirkonnas. Rännakud Tiibetisse ja Nepaali on olnud suunanäitajad maailmahariduse leidmisel.

mari@mondo.org.ee


Veronika Svištš

Humanitaarabiekspert

Maailmahariduse eksport

Veronika on õppinud TÜs riigiteadust ning lõpetanud TTÜs avaliku halduse magistriõppe. Väljaspool Eestit on ta vahetusüliõpilasena õppinud Saksamaal, Venemaal ning Belgias. Veronika töötas vabatahtlikuna Nigeerias Lagose linnas, kus osales kohaliku haigla teavituskampaaniates ning viis läbi riigikoolides keskkonnateemalisi töötube. Mondos koordineerib Veronika Ukraina humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmahariduse tegevusi. 

veronika@mondo.org.ee


Triinu Tulva

Kujundaja

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal ja osalenud mitmetes näituseprojektides meil ja mujal. Triinu on Maailmakooli kodulehe disaini ja kõikide õppematerjalide kujunduse autor.

triinu@mondo.org.ee


Diana Tamm

Juhatuse liige, sotsiaalse ettevõtluse ja maailmahariduse eestvedaja

Partnerlus, eestkoste ja tiimi strateegiline juhtimine

Diana on õppinud kunstiõpetajaks ja kunstiteadlaseks, aga tööelus olnud seotud hoopis noorsootöö ja disainiga. Diana on töötanud pool aastat vabatahtlikuna Indias Orissas ja neli kuud Mondo vabatahtlikuna Ghanas Kongo külas. Diana aitab Mondol arendada sotsiaalset ettevõtlust, mille kaudu Aafrika naiste imeline käsitöö ja shea-või Eestisse jõuab.

diana@mondo.org.ee, +37255672714


Liisa-Indra Pajuste

kliimaõigluse kommunikatsioonijuht

Projekt 1Planet4All, Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade kommunikatsioon

Liisa-Indra on lõpetanud TLÜ riigiteaduste eriala ja täiendanud end eri teemadel ülikoolides üle maailma. Näiteks taimetoitumises, mikrobioloogias, muusikas, prantsuse keeles ja kommunikatsioonis. Tööalaselt on Liisa-Indra tegelenud peamiselt kommunikatsiooniga pidades nii ajakirjaniku, tegevprodutsendi kui ka kommunikatsioonijuhi ametit. Eriti südamelähedased on talle keskkonna ja maailma tuleviku heaolu teemad, mille kohta ta kirjutab oma blogis banaanisaar.ee.

liisa@mondo.org.ee, +3725527367


Meelis Niine

Projektijuht

Rännet käsitlevate koolituste korraldamine ja läbiviimine, rändeteemaliste materjalide arendus

Meelis on õppinud humanitaarainete õpetajaks ning sotsioloogia ja antropoloogia erialal. Just ülikooli ajal kujunes tema huvi rändevaldkonna vastu, mis on viinud ta tööle Rahvusvahelisse Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) ja siseministeeriumisse varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta muusikaga või matkab Eesti looduses.

meelis@mondo.org.ee, +37251996273


Kelli Eek

kommunikatsiooniekspert

Maailmahariduskeskuse kommunikatsioon

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end samas valdkonnas Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides. Nüüd vaatab ta, et maailmakooli põnevad materjalid Eesti õpetajateni jõuaks.

kelli@mondo.org.ee, +37256463947