Meie inimesed


Mari Jõgiste

Maailmahariduse ekspert

Filmide ja näituste tellimused, Erasmus+ projektid, Sõpruskoolid, lasteaedade võrgustik

Mari on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja gümnaasiumi ja huvikooli tasemel. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis vahetusüliõpilasena. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo Maailmakoolis saab ta ühendada oma armastuse loovuse, kunsti, hariduse ja ühiskondlike protsesside vastu.

mari.jogiste@mondo.org.ee, 55575587


Maria Sakarias

Maailmahariduse ekspert, EPAS programmi koordinaator

Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Inglismaal ja magistrikraadi Hollandis. Pärast mõnda aega süvitsi keeleteaduse alal töötamist veetis ta aasta Nepaalis ja Indias, kust ta liikus edasi kodanikuühiskonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse valdkonda. Maria on tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes, sh pikemalt Hollandis rahvusvahelises vabaühenduste võrgustikus, mille kõrvalt omandas ta ka magistrikraadi arengukoostöös ja kestliku arengus. Mondos keskendub Maria maailmahariduse edendamisele Eestis ning koordineerib ka Euroopa Parlamendi partnerkoolide (EPAS) programmi.

maria@mondo.org.ee, epaskoordinaator@mondo.org.ee, 5182181


Aleksei Jašin

Haridusekspert

Aleksei on õppinud Tartu Ülikoolis riigiteadusi ning õpib praegu Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistrantuuris. Ta on Noored Kooli programmi vilistlane ning on praegu Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liidu juhatuse liige. Maailmakoolis toimetab Aleksei eelkõige Ukrainast tulnud õpetajate ja õpilastega.

aleksei@mondo.org.ee


Kristiina Joon

Kliimakooli töötubade läbiviija

Kristiina sügav huvi kliimamuutuste kohta sai alguse Oxfordi Ülikoolis, kus ta õppis maateadusi. Ta on töötanud põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete ja geograafia õpetajana ning loonud entusiastlikele gümnasistidele valikkursusi erinevatel keskkonnateemadel. Praegu täiendab Kristiina end keskkonnapoliitika teemadel. Mondo Maailmakoolis aitab Kristiina levida Kliimakooli kaardimängul üle Eesti. 

kristiina.joon@mondo.org.ee


Diana Tamm

Juhatuse liige, sotsiaalse ettevõtluse ja maailmahariduse eestvedaja

Partnerlus, eestkoste ja tiimi strateegiline juhtimine

Diana on õppinud kunstiõpetajaks ja kunstiteadlaseks, aga tööelus olnud seotud hoopis noorsootöö ja disainiga. Diana on töötanud pool aastat vabatahtlikuna Indias Orissas ja neli kuud Mondo vabatahtlikuna Ghanas Kongo külas. Diana aitab Mondol arendada sotsiaalset ettevõtlust, mille kaudu Aafrika naiste imeline käsitöö ja shea-või Eestisse jõuab.

diana@mondo.org.ee, +37255672714


Meelis Niine

Projektijuht

Rände teemaliste koolituste korraldamine ja läbiviimine, rändeteemaliste materjalide arendus

Meelis on õppinud humanitaarainete õpetajaks ning sotsioloogia ja antropoloogia erialal. Ülikooli ajal kujunes tema huvi rändevaldkonna vastu. Ta on töötanud Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOM) ja siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta muusikaga või matkab Eesti looduses.

meelis@mondo.org.ee, +37251996273


Kristi Ockba

Lähis-Ida kultuuri ekspert

“Vanasõnad kõrvuti” projekti juhtimine, koolituste läbiviimine (ränne, Islami ja Araabia maade kultuur, inimõigused, Mondo tegevused)

Võrus sündinud ja Kuveidis kasvanud Kristi on õppinud Jeemenis ärijuhtimist ja administratsiooni. Tööle asus ta hoopis haridusvaldkonnas. Ta on töötanud Jeemenis ja Kuiveidis elades arvutipõhiste testide, näiteks TOEFL, administraatorina, Eestisse kolides õpetaja, tõlgi ja koolitajana. Kristi külalistunde ja koolitusi kuulavad huviga nii õpetajad kui õpilased. 

kristi.ockba@mondo.org.ee, +37253402920


Julia Berg

Maailmakooli assistent

Julia seisab hea selle eest, et Maailmakooli töö toimiks sujuvalt.

julia@mondo.org.ee


Triinu Tulva

Kujundaja

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal ja osalenud mitmetes näituseprojektides meil ja mujal. Triinu on Maailmakooli kodulehe disaini ja kõikide õppematerjalide kujunduse autor.

triinu@mondo.org.ee


Kelli Eek

Kommunikatsiooniekspert

Maailmakooli kommunikatsioon

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides. Nüüd vaatab ta, et Maailmakooli materjalid Eesti haridustöötajateni jõuaks.

kelli@mondo.org.ee, +37256463947