Meie inimesed


Mari Jõgiste

Maailmahariduse ekspert

Filmide ja näituste tellimused, Erasmus+ projektid, Sõpruskoolid, lasteaedade võrgustik

Mari on maalikunstniku taustaga kunstiajaloo õpetaja gümnaasiumi ja huvikooli tasemel. Hariduse omandas ta Tartu Ülikoolis ja Istanbuli Marmara Ülikoolis vahetusüliõpilasena. Huvi maailma ja teiste kultuuride vastu on teda viinud Põhja-Ghanasse Mondo hariduseksperdina ja Kayini osariiki Myanmaris GLEN projekti praktikandina. Mondo Maailmakoolis saab ta ühendada oma armastuse loovuse, kunsti, hariduse ja ühiskondlike protsesside vastu.

mari.jogiste@mondo.org.ee, 55575587


Kärt Leppik

UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator

Kärt on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni õppekaval. Enam kui 20 aasta jooksul on ta töötanud projektijuhina mitmetes keskkonna- ja turismiorganisatsioonides nii avalikus kui kolmandas sektoris ning noorte ettevõtlikkuse edendamisele suunatud projektidega TÜ haridusuuenduskeskuses. Mondos koordineerib Kärt UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevusi Eestis.

kart@mondo.org.ee, unescoschools@mondo.org.ee, 56952950


Maria Sakarias

Maailmahariduse ekspert, EPAS programmi koordinaator

Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Inglismaal ja magistrikraadi Hollandis. Pärast mõnda aega süvitsi keeleteaduse alal töötamist veetis ta aasta Nepaalis ja Indias, kust ta liikus edasi kodanikuühiskonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse valdkonda. Maria on tegutsenud erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes, sh pikemalt Hollandis rahvusvahelises vabaühenduste võrgustikus, mille kõrvalt omandas ta ka magistrikraadi arengukoostöös ja kestliku arengus. Mondos keskendub Maria maailmahariduse edendamisele Eestis ning koordineerib ka Euroopa Parlamendi partnerkoolide (EPAS) programmi.

maria@mondo.org.ee, epaskoordinaator@mondo.org.ee, 5182181


Kristiina Joon

Kliimakooli töötubade läbiviija

Kristiina sügav huvi kliimamuutuste kohta sai alguse Oxfordi Ülikoolis, kus ta õppis maateadusi. Ta on töötanud põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete ja geograafia õpetajana ning loonud entusiastlikele gümnasistidele valikkursusi erinevatel keskkonnateemadel. Praegu täiendab Kristiina end keskkonnapoliitika teemadel. Mondo Maailmakoolis aitab Kristiina levida Kliimakooli kaardimängul üle Eesti. 

kristiina.joon@mondo.org.ee


Diana Tamm

Juhatuse liige, sotsiaalse ettevõtluse ja maailmahariduse eestvedaja

Partnerlus, eestkoste ja tiimi strateegiline juhtimine

Diana on õppinud kunstiõpetajaks ja kunstiteadlaseks, aga tööelus olnud seotud hoopis noorsootöö ja disainiga. Diana on töötanud pool aastat vabatahtlikuna Indias Orissas ja neli kuud Mondo vabatahtlikuna Ghanas Kongo külas. Diana aitab Mondol arendada sotsiaalset ettevõtlust, mille kaudu Aafrika naiste imeline käsitöö ja shea-või Eestisse jõuab.

diana@mondo.org.ee, +37255672714


Meelis Niine

Projektijuht

Rände teemaliste koolituste korraldamine ja läbiviimine, rändeteemaliste materjalide arendus

Meelis on õppinud humanitaarainete õpetajaks ning sotsioloogia ja antropoloogia erialal. Ülikooli ajal kujunes tema huvi rändevaldkonna vastu. Ta on töötanud Rahvusvahelises Migratsiooniorganisatsioonis (IOM) ja siseministeeriumis varjupaiga valdkonna nõunikuna. Kui Meelis parasjagu rände küsimustega ei tegele või ise maailmas ringi ei rända, tegeleb ta muusikaga või matkab Eesti looduses.

meelis@mondo.org.ee, +37251996273


Kristi Ockba

Lähis-Ida kultuuri ekspert

“Vanasõnad kõrvuti” projekti juhtimine, koolituste läbiviimine (ränne, Islami ja Araabia maade kultuur, inimõigused, Mondo tegevused)

Võrus sündinud ja Kuveidis kasvanud Kristi on õppinud Jeemenis ärijuhtimist ja administratsiooni. Tööle asus ta hoopis haridusvaldkonnas. Ta on töötanud Jeemenis ja Kuiveidis elades arvutipõhiste testide, näiteks TOEFL, administraatorina, Eestisse kolides õpetaja, tõlgi ja koolitajana. Kristi külalistunde ja koolitusi kuulavad huviga nii õpetajad kui õpilased. 

kristi.ockba@mondo.org.ee, +37253402920


Mari-Kätrin Kinks

Haridusekspert

Koolituste ja materjalide arendus, maailmahariduse eksport, tegevused Ida-Ukraina kriisipiirkonnas

Mari on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari ja TLÜ pedagoogikaosakonna ning õppinud TÜ haridusteaduskonnas. Ta on töötanud õpetajana Eestis, Ukrainas ja Inglismaal ning teda huvitavad mitmekultuuriline haridus ja õpetajate mentorlus. Mondos tegeleb Mari õpetajate maailmahariduse täiendkoolituste ja õppematerjalide arendamisega. Rännakud Tiibetisse ja Nepaali on olnud suunanäitajad maailmahariduse leidmisel.

mari@mondo.org.ee


Triinu Tulva

Kujundaja

Triinul on bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast ja magistrikraad Aalto Ülikoolist Helsingis. Ta on töötanud graafilise disainerina nii Soomes kui Saksamaal ja osalenud mitmetes näituseprojektides meil ja mujal. Triinu on Maailmakooli kodulehe disaini ja kõikide õppematerjalide kujunduse autor.

triinu@mondo.org.ee


Kelli Eek

Kommunikatsiooniekspert

Maailmakooli kommunikatsioon

Kelli on õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja täiendanud end Hollandis. Ta on töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ja kommunikatsioonijuhina Tagasi Kooli MTÜs. Mondos asus Kelli esmalt koostööd tegema videograafina, kajastades EU Aid volunteers programmi vabatahtlike tegevusi erinevates riikides. Nüüd vaatab ta, et Maailmakooli materjalid Eesti haridustöötajateni jõuaks.

kelli@mondo.org.ee, +37256463947


Viktoria Lepp (lapsehoolduspuhkusel)

Maailmahariduse projektijuht

Viktorial on magistrikraad kommunikatsiooni erialal Tallinna Ülikoolist ja inglise keele õpetaja eriala Noored Kooli programmi kaudu. Õpetajana on Viktoria töötanud Tallinna Pae Gümnaasiumis ja Lasnamäe Huvikoolis, noorsootöötajana juhendanud suvelaagri gruppe. Ta on õpetanud Myanmaris Namlani külas Mondo vabatahtlikuna inglise keelt ja aktiivõppemeetodeid. Mondo tiimiga liitus Viktoria 2018. aastal ning kuni 2021. aasta augustini vedas UNESCO ühendkoolide võrgustiku Eestis ning teisi maailmahariduslikke projekte.

viktoria@mondo.org.ee