II moodul: Sotsiaalne õiglus ja võrdsus (2014/15)

Kursusel kasutatud materjalid:

  • Kodutöö jaoks vajalik tekst “2015.-järgsed Aastatuhande Arengueesmärgid” (pdf).
  • Vanessa Andreotti loeng teemal “Globaalse maailmakodaniku haridus ja õiglus”:

 
 

Hans Roslingu video laste päästmisest ja rahvastiku kasvust:

Hans Roslingaailma rahvastiku kasv:

Africa for Norway videoklipp:

Lisamaterjalid:

  • Šokolaadimäng (pdf)
  • Šokolaadimäng vene keeles (pdf)

Vanessa Andreotti soovitatud lisamaterjalid:

  • Andreotti, V. (2006). Soft versus critical global citizenship education. Development Education: Policy and Practice, 3 (Autumn): 83-98. (pdf)
  • Peterson, B. (2002). Planting seeds of solidarity. In B. Bigelow & B. Peterson (Eds.), Rethinking Globalisation: Teaching for justice in an unjust world. Milwaukee: Rethinking Schools. (eesti keeles) (inglise keeles)
  • Õpetajakoolituse ja gümnaasiumi astme materjal:
  • Gümnaasiumi ja põhikooli aste:
    • The Development compass rose (pdf)