I moodul: Maailmaharidus ning üleilmastumine ja vastastikune sõltuvus 2012/13

Kursusel kasutatud materjalid:

 • Sissejuhatavad slaidid maailmaharidusest (pdf)
 • Õpimapi hindamine ja projekti koostamine (pdf)
 • Vanessa Adrenotti sissejuhatav loeng maailmaharidusse:

 • Vanessa Adrenotti loengu eestikeelne tekst (pdf)
 • Vanessa Adrenotti loengu slaidid (eesti keeles(inglise keeles)
 • Maari Rossi loengu “Majanduse üleilmastumine ja gapminder” slaidid (ppt) (pdf)
 • Gapminderi maailmakaart 2010 (pdf)
 • Maailmahariduse uuring (pdf)

 

Lisamaterjalid:

 • Ken Robinson: Changing Education Paradigms:

 • Vanessa Adrenotti soovitatud lisamaterjalid:
  • Andreotti, V., Souza, L. (2008). Global learning in the knowledge society: four tools for discussion. Journal of Development Education Research and Global Education, 31:7-12. (pdf)
  • Gilbert, J. (2008). Catching the knowledge wave: redefining knowledge for the post-industrial age. Education Canada, 47(3):4-9. (pdf)
  • Hanvey, R. (1982). An attainable global perspective. Theory into Practice, 21(3): 162-167. (pdf)
  • Õpetajakoolituse materjal:
  • Gümnaasiumi aste:
   • Resource (NZ): Measure of Money (Global Bits) (pdf)
  • Põhikooli aste:
   • Resource (NZ): Journey of Food (Small World) (pdf)
 • Tarmo Jüristo soovitatud artikkel: D. Graber “The very idea of Consumerism” (pdf)

 

Kodune töö:

 • Joseph Stiglitz: Rahulolematus globaliseerumisega (Globalism’s Discontents, 2002) (pdf)
 • Kodutöö fail (pdf)
 • Vanessa Andreotti loengu tabel (doc)