HTT PÄEV EESTIS

2014. aasta kevadel toimusid esimesed HeaTeoTöö päevad Eestis. Kokku osales pilootprojektis 4 kooli ( Vanalinna Hariduskolleegium, Valga Gümnaasium, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium ja Jüri Gümnaasium) ning 4 ettevõtet.

2015. aastal ühines projektiga juba 15 kooli ning 10 ettevõtet.

Tänu HTT päevale oleme kogunud erinevatesse arengukoostöö fondidesse juba ca 1500 eurot!