„Globaliseeruv maailm“ gümnaasiumi valikkursuse õppematerjal

Globaliseeruv maailm Screen-Shot-2015-08-04-at-13.47.39-211x300

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm“ kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkonnaga. Raamatuga on kaasas mälupulk ülesannete ning töölehtedega.

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Materjali hind 10€. 

Sügisel on võimalik osa võtta ka ühepäevasest  koolitusest, kus tutvustame “Globaliseeruva maailma” uustrükki, veebikursust ja digitaliseeritud õppematerjale. Koolitus toimub viiel korral Eesti eri paigus. Lisainfo siin.