Global Education Week 2008 – Euroopa kultuuridevaheline dialoog

Euroopa Nõukogu Põhi-Lõuna Keskus kutsub Teid liituma iga-aastase aktsiooniga “Maailma õppenädalaga – Global Education Week”, mis toimub sel aastal paljudes Euroopa riikides 15.-23. novembrini, teema on “Euroopa kultuuridevaheline dialoog”.
Globaalse hariduse idee ja maailma õppenädal sai alguse 1999. aastal ning selle eesmärk seisneb selles, et juhtida 46 Euroopa Nõukogu liikmesriigis õppivate koolinoorte tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse võrdsusetuse probleemidele.
Aktsiooni käigus arutavad kooliõpilased ja õpetajad globaalse kodakondsuse küsimusi ning rikaste ja vaesete vahelise solidaarsust alatasa muutuvas maailmas.Uue aastatuhande lävel olid ÜRO-s kindlaks määratud eesmärgid kuni 2015. aastani (Millennium Development Goals) ning nende seas olid võitlus vaesusega ja võrdõiguslikkuse tagamine, seda eskätt hariduse osas. Ei ole tähtis kas inimene elab Euroopas või Aafrikas, temal peab olema võimalus omandada haridus. Kuid meie praeguses tavaelus see reegel alati ei pea paika. Miljonid Aasia ja Aafrika lapsed ja täiskasvanud ei saa omandada isegi elemantaarset haridust, paljud neist lihtsalt nälgivad. Mida me saame teha nende heaks?
Algatuseks pakume võimalust tutvuda hariduse olukorraga erinevates maailmariikides. Kasutage selleks ajakirjandust, televisiooni, raadiot, internetti. Edaspidi saame arutada igaühe kui maailmakodaniku rolli globaalsete probleemide lahendamisel. See võib olla väga väike aktsioon – vestlus õpetaja, klassikaaslaste või lapsevanematega, või kiri välismaal elavale sõbbrale.
Kui tekib soov sõbrustada klasside või koolde vahel, siis võib vastavd aadressid leida rahvusvahelises ühiskondlikus organisatsioonis People to People International ning saata oma sooviavaldus elektronposti aadressil School and Classroom Program classroom@ptpi.org
Internetileheküljel www.ptpi.org võib teada saada, kuidas osaleda Iraagi laste ja katastroofides kannatada saanud laste toetuseks korraldatud aktsioonides.
Lisainformatsioon maailma õppenädala kohta on internetis aadressil:
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW_en.asp
Osalema maailma õppenädala üritustes me kutsume eeskätt võõrkeelte, geograafia-, ajaloo- ja bioloogiaõpetajaid.
Soovime kõigile aktsioonis osalejatele edu ning palume teatada meile sellest, mida planeerite ja mida olete teinud meie aadressil ptpest@hot.ee

Lugupidamisega,
Ruta PELS,
Eesti People to People MTÜ juhatuse liige,
Global Education Week koordinaator