SPREGOVORIMO MIROLJUBNO

6 students

“Spregovorimo miroljubno” je projekt strateškega partnerstva, ki se izvaja s finančno podporo programa Erasmus +. 

Cilj projekta je izobraževalcem in mladinskim delavcem predstaviti koncepte, kako vključiti človekove pravice v svoje vsakdanje življenje in delo. Tako človekove pravice ne bi bile zgolj neka oddaljena formalna tematika, ampak nekaj, kar lahko vključimo v vsakdanje življenje z besedami, ki jih uporabljamo, ali z načinom, kako jih uporabljamo.

Dva pristopa, ki pripomoreta k miroljubnemu komuniciranju sta: 

nenasilna komunikacija,

k rešitvam usmerjen pristop

Oba bosta povezana s tematiko edukacije o človekovih pravicah.

AKTIVNOSTI

Na Poljskem so potekala usposabljanja, ki združujejo človekove pravice in k rešitvam usmerjen pristop, v Sloveniji pa usposabljanja o človekovih pravicah in nenasilni komunikaciji.

IZID

Dve metodi in dve usposabljanji smo združili v e-tečaj, ki je prosto dostopen za vse, ki jih tematika zanima. V čast nam je, da se ga boste udeležili!

Evropska komisija Erasmus+ program. Ta publikacija odraža stališča avtorjev, za katera Komisija ne odgovarja.