SPREGOVORIMO MIROLJUBNO

3 students

“Spregovorimo miroljubno” je strateški partnerski projekt, ki se izvaja s finančno podporo programa Erasmus +. 

Cilj projekta je vzgojiteljem in mladinskim delavcem predstaviti koncepte, kako vključiti človekove pravice v svoje vsakdanje življenje in delo. Tako človekove pravice ne bi bile zgolj neka oddaljena pravna tematika, ampak nekaj, kar lahko vključimo v vsakdanje življenje z besedami, ki jih uporabljamo, ali z načinom, kako jih uporabljamo.

Dva pristopa k miroljubnemu komuniciranju sta: 

nenasilna komunikacija,

k rešitvam usmerjen pristop. 

Oba bosta povezana s tematiko izobraževanja o človekovih pravicah. 

AKTIVNOSTI

Na Poljskem potekajo tečaji, ki združujejo človekove pravice in k rešitvam usmerjen pristop, v Sloveniji pa tečaj o človekovih pravicah in nenasilni komunikaciji.

IZID

Dve metodi in dva tečaja se združita v e-tečaj, ki je prosto dostopen za vse, ki jih tematika zanima. V čast nam je, da se ga boste udeležili!

European Commission Erasmus+ programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.