Rändeteemaline kursus

3 students

Rändetemaatika tähtsus on ühiskonnas viimaste aastatega pidevalt kasvanud. Digitaalselt noorteni jõudvas infovoos orienteerudes võib olla raske näha rände põhjuseid või vaadata kaugemale stereotüüpidest, ent avatud ja empaatilises ühiskonnas on see väga oluline. Siin ongi suur roll haridustöötajal, kes saab noori toetada rändega seotud küsimustes kriitiliselt mõtlema ning teemat põnevalt ja kaasavalt käsitleda.

Kursus koosneb kolmest kohtumisest ning grupitööst.

I kohtumine rändeteemalises suvekoolis 16.-19. augustil 2020

Ühepäevane jätkukohtumine oktoobri alguses 

kahepäevane kohtumine oktoobri koolivaheajal

  • Käsitleme rännet seoses erinevate valdkondadega nagu integratsioon, inimareng, tervishoid ja julgeolek.
  • Kuulame põnevaid ettekandeid eriala ekspertidelt ja kohtume rände taustaga inimestega. 
  • Teeme praktiliselt läbi rändeteemalisi õppemeetodeid.
  • Jagame ideid, kuidas seda keerulist teemat noortega erinevaid ainevaldkondi lõimides ning riikliku õppekava eesmärke täites käsitleda.

Koolituse jooksul valmivad osalejate rühmatöödena rännet käsitlevad teemapõhised aineid lõimivad tunnikavad. Eriti ootame osalema samast asutusest mitut haridustöötajat.

Instructor

Free