PROSZĘ MÓW SPOKOJNIE

17 students

PROSZĘ MÓW SPOKOJNIE

Proszę mów spokojnie” to projekt partnerstwa strategicznego, realizowany przy wsparciu finansowym programu Erasmus+.  

Celem projektu jest danie edukatorom oraz innym osobom pracującym z młodzieżą  pomysłów na to,  jak wdrażać prawa człowieka do codziennego życia i swojej pracy. Po to, by prawa człowieka nie były odległym tematem prawnym, lecz czymś, co można stosować w codziennym życiu poprzez słowa i to, jak z nich korzysztamy.

Pokazujemy dwa podejścia do pokojowej komunikacji: komunikację opartą na empatii oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Oba zostaną połączone z tematem edukacji praw człowieka.

DZIAŁANIA

Kurs łączący prawa człowieka i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach odbył się w Polsce, a kurs dotyczący praw człowieka i komunikacji opartej na empatii odbył się na Słowenii.

REZULTATY

Dwie metody i dwa kursy szkoleniowe zostały połączone w e-kurs z otwartym dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Mamy zaszczyt powitać was na naszym kursie!

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym programu Komisji Europejskiej Erasmus+. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.