ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks

Koomiksite võistlus loob diskussiooni rassismi ja diskrimineerimise teemadel

Maailmahariduskeskus kuulutab välja võistluse, mis kaasab Eesti sisserändajaid ning teise põlvkonna immigrante arutlema diskrimineerimise teemal, et elavdada dialoogi rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu Euroopas.

Auhinnale saavad kandideerida koomiksite joonistajad Euroopast, kellel on sisserändaja taust (võistluse reeglites paremal menüüs on see täpsemalt määratletud). Kandideerida saab kolmes kategoorias, mis rõhutavad olulisi teemasid sisserände käsitlemisel:

 • rassismivastane võitlus
 • rändelood
 • stereotüübid

Et võistlusel osaleda, peab autor olema:

 • sisserändaja taustaga. “Sisserändaja taust” defineeritakse järgnevalt:
  • võistleja elab alaliselt riigis, kus ta ei ole sündinud;

JA/VÕI

 • võistlejal on vähemalt üks vanem, kes elab alaliselt riigis, kus ta ei ole sündinud.
 • elama alaliselt ühes 27-st Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis (Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis või riikides, kellega peetakse liitumiskõnelusi (Horvaatia, Montenegro, Serbia, Makedoonia, Türgi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo).
 • Iga osaleja saab võistlusele esitada kuni 3 koomiksit igas kategoorias.

  Kokku antakse välja kuus auhinda (1000€ auhinna kohta).  Koomikseid saab esitada läbi veebilehe http://www.comix4equality.eu/  ning kõik võistlustööd peavad olema laekunud 30. juuniksMida varem koomiks jõuab veebilehele, seda enam on sellel vaatajaid ja seda suurem on võiduvõimalus.

  Koomiks võib olla kirjutatud ükskõik millises 23-s Euroopa Liidu ametlikus keeles. Samas peavad koomiksite autorid sellele lisaks üles laadima koomiksi teksti INGLISKEELSE tõlke JA ingliskeelse kokkuvõtte koomiksist pikkusega kuni 700 tähemärki (koos tühikutega) JA korrakohaselt täidetud ning allkirjastatud registreerimisvormi.

  Võistlus on osa Euroopa Liidu rahastatud projektist “European ComiX4=Koomiksid võrdsuse heaks”. Euroopa Liidu programmi “Põhiõigused ja Kodakondsus” toel.

   

  Lisainfo:

  maailmaharidus@mondo.org.ee
  www.comix4equality.eu
  facebook.com/Comix4equality

  EU_logo1         ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks firmadef

  Конкурс по рисованию комиксов завёт обсуждать темы расизма и дискриминации

  Центр глобального образования рад обьявить конкурс на «Европейская Премия на Лучший Неопубликованный Комикс для Авторов из Иммигрантской Среды», проходящий в рамках проекта «European ComiX4= Комиксы в Борьбе за Равенство»

  Премию могут получить все авторы комиксов, проживающие в Европе,  являющиеся выходцами из иммигрантской среды (более точную информацию об условиях участия в конкурсе найдете в меню справа в правилах), и по-своему выражающие свое видение проблем расизма и дискриминации.

  Премия разыгрывается в трех категориях:

  • борьба против расизма
  • истории иммиграций
  • стереотипы

  По итогам голосования и мнения жюри 6 человек будут награждены призами, каждый по 1000€.

  Премия доступна для всех авторов комиксов проживающих в 27 странах ЕС. Чтобы получить эту премию, автор должен быть выходцем из иммигрантской среды. “Иммигрантская Среда” определяется как:

  • участник проживает постоянно в стране, где он/она не родился и/или
  • участник имеет по крайней мере одного из родителей, который проживает постоянно в стране, где он/она (родитель) не родился.
  • постоянно проживает в одной из 27 стран ЕС, странах ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также в странах, являющихся на пути к членству (Хорватия, Черногория, Сербия, Республика Македония, Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Косово).

  Один автор может предоставить максимум 3 комикс-истории в каждой категории.

  Конкурс начинается 1 января 2013 и заканчивается 30 июня 2013. Для того, чтобы выиграть приз, все работы должны быть отправлены до 30 июня. Участники должны загрузить комикс и соответствующие документы прямо на веб-сайт: www.comix4equality.eu.

  Мы настоятельно рекомендуем отправить ваши комиксы как можно скорее. Чем раньше они появятся в онлайн, тем больше вероятность того, что их заметят и тем больше вероятность вашей победы.

  Комикс может быть написан на любом из 23 оффициальных языков ЕС. Тем не менее, для того, чтобы получить награду, автор должен загрузить перевод текста комикса на АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, а также написать на английском языке резюме в 700 знаков (включая пробелы) и надлежащим образом заполненную и подписанную заявку.

  При финансовой поддержки программы “Фундаментальные права и гражданство” Европейского Союза

   

  Дополнительная информацыя:

  maailmaharidus@mondo.org.ee
  www.comix4equality.eu
  facebook.com/Comix4equality

  EU_logo1         ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks firmadef

  ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks EST-docdef-1