televisioonipäev

 

21.11 

TELEVISIOONIPÄEV

World Television Day

 
 
 
 
 

Riike on õhutatud sel päeval tähelepanu pöörama rahu, turvalisust, majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning kultuuri käsitlevate teleprogrammide vahendamisele. Televisiooni roll tänapäeva ühiskonnas on suur,

sest see on üheks põhiliseks infoallikaks, mis annab inimestele teada neid ümbritsevast maailmast. Televisioonil on universaalne roll kasvatada inimeste ühiseid arusaamu ja tolerantsi.

Rääkige televisiooni rollist meie igapäevaelus, kuidas tarbitakse televisiooni ning milline on meie meediavalikute mõju hoiakutele, suhetele ja ühiskonnale terviklikult. Rääkida võiks televisiooni iseseisvusest ning riskidest ja sellest kuivõrd oluline on kriitiline infotarbimine meie elus. Võite ka viia läbi küsitluse televisiooni vaatamise kohta või väitluse „Kas kõik on tõene info, mida meedia kajastab?“ Külla võib kutsuda mõne tuntud meediategelase. Õpilased võiksid teha ise uudiseid või vaadata ja analüüsida uudiseid kodu- ja välismaisest meediast.

FILMISOOVITUS:

„Burma VJ“ – film, mis tutvustab teravalt ohtlikku ajakir- janiku tööd ja dissidentlust politseiriigis Burmas.

„Yes men parandab maailma“ – kaasaja Robin Hoodid võitlevad meedia abil kurjade korporatsioonide vastu.