üleilmne hariduskampaania

ÜLEILMNE HARIDUSKAMPAANIA

Global Campaign for Education

Leiab aset iga aasta aprillis

 
 
 
 
 

Vähemalt 120 riigis toimuv üleilmne hariduskampaania on aeg, mil lapsed, õpetajad, lapsevanemad üle maailma ühinevad ja nõuavad üheskoos tasuta kohustusliku hariduse tagamist kõigile. Kampaania tutvustab juurdepääsu haridusele kui inimõigusele. Tegeleb aktiivselt avalikkuse teadlikkuse

tõstmisega, et valitsuste ja rahvusvahelised organisatsioonid suudaksid täita antud lubadused – tagada kõigile maailma lastele tasuta juurdepääs haridusele.

Arutlege tunnis hariduse vajalikkuse üle. Näiteks võib paluda õpilastel kirjutada essee teemal „Mida ma teeksin, kui ma poleks oma elus päevagi koolis käinud“. Arutlege ka põhjuste üle, miks arenguriikides lapsed sageli kooliharidust ei saa. Õpilased võiksid arutleda selle üle, mida peaksid poliitikud tegema selleks, et kõigil lastel oleks võimalik koolis käia.

Rahvusvahelise kampaania koduleht: https://www.campaignforeducation.org/en/

MATERJAL

Kestliku arengu eesmärk nr 4, kvaliteetne haridus

NÄITUS

Fotonäitus “Millist maailma tahame aastaks 2030?”

FILMISOOVITUS:

„Lootust testides“ – nelja Lõuna-Aafrika noore pingutustest enne lõpuksameid.

„Afghan Connection I ja II“ – Afganistani haridusest ja Inglismaa heategevusliku organisatsiooni saavutustest selle toetuseks.

“5800 km koolini” – mis näitab Mondo Tarkusefondi abil Ghanas, Kongo külas koolis käiva lapse argipäeva läbi Eesti lapse silmade.

RAAMAT

“Ma olen Malala”