kodaniku- ja poliitiliste õiguste päev

 

16.12 

KODANIKU- ja POLIITILISTE ÕIGUSTE PÄEV

 
 
 
 
 

Rahvusvaheline pakt kodanikuõiguste ja poliitiliste õiguste kohta avati allakirjutamiseks New Yorgis 16. detsembril 1966. aastal. Eesti ühines kodanikuõiguste ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga 1991. aastal. Paktile allakirjutanud riigid kohustuvad kinni 

pidama üksikisiku kodanikuõigustest ja poliitilistest õigustest, sealhulgas õigusest elule, usuvabadusest, sõnavabadusest, kogunemisvabadusest, valimisõigusest ja õigusest õiglasele kohtumõistmisele. Kõik ÜRO riigid ei ole senini paktile alla kirjutanud.

FILMISOOVITUS:

„Saades bangladeshlaseks“ – kodakontsuseta Bihaaride võimalus esimest korda oma riigis hääletada.

„Burma VJ“ – film, mis tutvustab teravalt ohtlikku ajakirjani- kutööd ja dissidentlust politseiriigis Burmas.