sallivuspäev

 

16.11 

SALLIVUSPÄEV

International Day for Tolerance

 
 
 
 
 

Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride, tsivilisatsioonide, inimeste ja organisatsioonide vahel. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on hariduse edendamine ja avalikkuse 

suurem teadlikkus. Tolerantsus aitab vähendada poliitilist polariseerumist, kui stereotüübid, ignorants ja ähvardav viha suurendavad ühiskondade lõhestumist. Sallivus aitab ehitada ühtset globaalset ühiskonda.

MÕTLE KAASA

Mis on sallivus ja miks peame seda oluliseks?

Kuidas saab ühiskonnas diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada?

Millised isikuomadused ja teadmised aitavad mõista erinevusi meie ümber?

TEGUTSE

Mõtle ja kirjuta üles iga oma sõbra, kolleegi, pereliikme kohta midagi head ning jaga seda nendega.

Vaata filmi „Võõras“, mis uurib Eesti ühiskonda ja selles peituvat viha ning hirmu segunemise ja väljasuremise ees.

Vaata filmi „Afganistan otsib superstaari“, mis räägib sellest, kuidas Afganistani populaarne telesaade kütab kirgi ja tõstatab küsimuse, mis on ühiskonnas lubatud ja mis mitte.

KASUTA ÕPPETÖÖS

Arutage ühiskonnas inimeste sotsiaalsete võimaluste ning huvide üle. Rääkige ebavõrdsusest, diskrimineerimisest ja tolerantsusest, teistega arvestamisest ning ühiskonnas eri huvigruppide omavahelisest dialoogist, kooseksisteerimisest ja koostööst, vabadustest, õigustest ja kohustustest.

Tehke klassis ajurünnad ja kirjutage tahvlile mõtted, kuidas oleks ühiskonnas võimalik diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada.

Korraldage meeskondlikke spordiüritusi, mis ühendavad inimesi, toomata välja osaliste sotsiaalset tausta.

Prindi sallivuspäeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!