orjuse ohvrite mälestuspäev

25.03

 

ORJUSE OHVRITE MÄLESTUSPÄEV

International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

 
 
 
 
 

Rahvusvahelist orjuseohvrite ja transatlantilise orjakaubanduse mälestuspäeva tähistatakse 25. märtsil. ÜRO üldassamblee kinnitas mälestuspäeva 2007. aastal, väljendades muret, kui vähene on üleüldine teadlikkus orjakaubandusest.

Samas andis üldassamblee ÜRO peasekretärile ülesandeks koostada koolituskava, mille eesmärgiks on kasvatada teadlikkust orjusest ja orjakaubandusest, nende põhjustest, tagajärgedest ning ajaloolisest õppetunnist ning tuua esile rassismiga kaasnevaid ohtusid.

Rääkige tunnis rahvusvahelise orjuse ohvrite ja transatlantilise orjakaubanduse teemadel ning ajaloost. Laske noortel endil valmistada ette selleteemalisi presentatsioone. Pöörake tähelepanu inimväärikusele, õigustele, vabadustele ja kaitsele. Samuti võiks analüüsida, milline on Eesti orjuse ajalugu ning analüüsida tänapäeva orjuse näiteid.

FILMISOOVITUS:

„Kui kuu ei paista“ – Nigeeriast Taani toodud prostituudid räägivad oma loo.

„Nataša ei ole müügiks“ – inimkaubandusest Euroopas.