loodusõnnetuste tõrjumise päev

 

LOODUSÕNNETUSTE TÕRJUMISE PÄEV

International Day for Disaster Reduction

Liikuv püha, mida tähistatakse oktoobri teisel kolmapäeval

 
 
 
 
 

Päeva eesmärgiks on valmisolek ennetada loodusõnnetusi globaalsel tasemel. Katastroofiriski vähendamine on kõigi inimeste asi ning selleks peavad kõik olema valmis kaasa lööma kodanikeühiskonna, võrgustike, 

munitsipaal- ja valitsusetasandil. Linnade ja slummide inimesed on looduskatastroofile suhtes kõige haavatavamad, sest nad on sõltuvuses infrastruktuurist, teenustest, informatsiooni levikust.

Arutlege looduse ja inimkonna suhete ja kooseksisteerimise üle. Mõelge, milliseid riske toovad endaga kaasa looduskatastroofid ning kuidas oleks võimalik nende tagajärjel tekitatud kahjusid vähendada. Tuletage meelde lähiaja suurimad looduskatastroofid, nende mõju inimestele ja mõelge, kuidas on õnnetuste tagajärgedega toime tuldud.