demokraatiapäev

 

15.09 

DEMOKRAATIAPÄEV

World Day of Democracy

 
 
 
 
 

Demokraatia on universaalne väärtus, mis põhineb inimeste vaba tahte väljendamisel, et määratleda oma poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi arusaamu, mis omakorda suurendab kodanike vabadust ja tolerantsi. Päeva

eesmärk on arendada arusaamist demokraatiast ning julgustada valitsusi tugevdama demokraatiat ja oma kodanike osalemist poliitilistes protsessides.

MÕTLE KAASA

Mis on demokraatia? Too näiteid riikidest, kus valitseb demokraatia ja kus mitte.

Miks on demokraatlikus riigis hea elada?

Mis on parlamendi roll demokraatlikus riigis?

Mida tead Riigikogust ja selle liikmetest?

TEGUTSE

Osale Riigikogu, kohaliku omavalitsuse ja Europarlamendi valimistel. 

Vaata filmi „Valige mind!“, mis on humoorikas dokumentaal, kuidas ühes Hiinas algkoolis korraldatakse esimest korda vabad valimised – klassivanema valimised. 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Rahvusvahelise demokraatia päeva raames võiks koos noortega külastada Riigikogu, arutada demokraatia olemuse ja selle mõjude üle nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil.