naiste diskrimineerimise vastane päev

 

18.12 

NAISTE DISKRIMINEERIMISE VASTANE PÄEV

 
 
 
 
 

1979. aastal võeti ÜRO egiidi all vastu konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. Rahvusvaheline leping sätestab meetmed naistevastase diskrimineerimise kõrvaldamiseks konventsiooniga ühinenud riikides. Eestis jõustus 

konventsioon 20. novembril 1991. aastal. Eestis on loodud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikoht, kelle ülesandeks on jälgida soolise võrdõigus- likkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist.

Arutlege naiste võrdõiguslikkuse võimalustest maailmas ja Eestis. Miks makstakse naistele sama tööd tehes vähem palka? Mis ametikohadele eelistatakse palgata mehi? Miks?

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson-Sirlefi esimene aasta ametis.