maailmahariduse nädal

 

MAAILMAHARIDUSE NÄDAL

Global Education Week 

Toimub novembri keskel

 
 
 
 
 

1999. aastal kuulutas Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna keskus välja maailmahariduse nädala, mille eesmärgiks on juhtida koolinoorte tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustele. Maailmahariduse nädalal kutsutakse koolinoori ja õpetajaid üles

oma koolis ellu viima maailmahariduslikke projekte, mille raames arutletakse ebavõrdsuse ja globaliseerumise teemadel. Maailmahariduse nädal kannab igal aastal uut pealkirja ning keskendub eri probleemidele.

MÕTLE KAASA

Mida tähendab maailmaharidus?

Millised on ÜRO arengueesmärgid? Mida saad sina teha, et need arengueesmärgid täituksid?

Mida saad sina/sinu pere/sinu sõpruskond/sinukogukond teha, et maailmas oleks kõigil parem elada?

TEGUTSE

Jaga sotsiaalmeedias mõna maailmahariduse või arengu koostöö teemalist artiklit.

Võta meiega ühendust ja osalena vabatahtlikuna MTÜ Mondo töös.

Toeta arengumaade laste haridust MTÜ Mondo Tarkusefondi kaudu.

KASUTA ÕPPETÖÖS

Tutvustage õpilastele ÜRO arengueesmärke.

Arutlege, miks on oluline rääkida koolis vaesuse ning sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustest.

Kutsuge külla MTÜ Mondo maailmahariduse keskuse töötajaid tutvustama organisatsiooni tööd ning õpilaste võimalusi selles kaasa lüüa.

Korraldage koos õpilastega koolis maailmahariduse nädal.