autismi teadvustamise päev

02.04

 

AUTISMI TEADVUSTAMISE PÄEV

World Autism Awareness Day

 
 
 
 
 
ÜRO üldassamblee kuulutas 2007. aastal 2. aprilli maailma autismiteadvustamise päevaks. Eesmärgiks on kasvatada ÜRO liikmesriikides ühiskonnateadlikkust autismist.

Räägi autismist ning teadvusta noortele autistliku käitumise taga olevaid põhjuseid. Arutada võiks ka tolerantsuse, hoolivuse ning abistamise teemadel.