Jubilee võla kampaania

24.03

 

JUBILEE VÕLA KAMPAANIA

 
 
 
 
 

Mitmed MTÜd, kirikud, ametiühingud jt organisatsioonid on loonud juba üheksakümnendate aastate keskel koalitsiooni, mis nõuab erinevate kampaaniate abil vaeste riikide ebaõiglaste võlgade tühistamist. Jubilee võlakoalitsioon (Jubilee Debt Coalition) ühendab Inglismaa riiklikke organisatsioone ja kohalikke gruppe, kes nõuavad ühise kampaaniana, et tühistataks vaeste riikide ebaõiglased välisvõlad. 24. märts on Jubilee võla kampaania alguse tähtpäev.

Maailma vaeseimad riigid on kohustatud igapäevaselt maksma miljoneid dollareid maailma rikastele võla kustutamiseks, samal ajal kui nende enda riikides surevad vaesuse tõttu miljonid inimesed. Koalitsioon on juba edukalt surunud laenude kustutamise küsimuse lääneriikide ja organisatsioonide arutelude päevakorda, kuid palju on veel teha. Välisvõlg on üheks suurimaks põhjuseks, miks ebavõrdsus põhja ja lõuna vahel ei vähene, vaid kasvab.

Mängi tunnis läbi välisvõlateemaline rollimäng, kus õpilased esindavad küsimusi esitades erinevaid huvigruppe: panka, mõnd arenenud riiki, Rahvusvahelist Valuutafondi, areneva riigi valitsust ning arengukoostööle pühendunud MTÜd. Eesmärgiks on jõuda kokkulepeteni võla tagasimaksmise osas.

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson- Sirlefi esimene aasta ametis. Filmil on ka välisvõlateemaline taustamaterjal.