inimõiguste päev

 

10.12 

INIMÕIGUSTE PÄEV

Human Rights Day

 
 
 
 
 

ÜRO üldassamblee kiitis 1948. aastal 10. detsembril heaks inimõiguste ülemaailmse deklaratsiooni. Inimõiguste päeva eesmärk on tähistada konventsiooni olemasolu ning austada neid õigusi, mis meil igapäevaselt on. Inimõigused ei ole iseenesestmõistetavad kogu

maailmas. UNESCO on andnud välja deklaratsiooni inimkonna ühistest vastutustest: Universal Declaration of Human Responsibilities. Selle järgi on igaühe kohustuseks kohelda teisi inimlikult ja hakata vastu fanatismile, vihale ja tõrjutusele.

MÕTLE KAASA

Mis on inimõigused ja milleks on neid vaja?

Kes on olnud kuulsad inimõiguste eest võitlejad maailmas?

Milliseid juhtumeid tead inimõiguste rikkumisest?

TEGUTSE

Uuri mõne kuulsa inimõiguste eest võitleja elulugu ja tee kaaslastele selleteemaline ettekanne.

Vaata kaasahaaravat filmi „Õigusemõistmine“, mis räägib rahvusvahelise kriminaalkohtu igapäevatööst.

KASUTA ÕPPETÖÖS

Korraldage väitlus või arutelu inimõiguste teemal. Tutvustage õpilastele kuulsaid inimõiguste eest võitlejaid (Nelson Mandela, Gandhi, Aun San Suu Kyi) või rääkige tänapäeva suurimatest inimõiguste rikkumistest. 

Kutsuge külla inimõigusi edendavate organisatsioonide esindajaid. Samuti võiks kasutada juhtumianalüüse, näiteks võrrelda Ghana kullakaevanduses töötava lapse ja Eesti õpilase inimõigusi.

Õpilased tutvuvad paarides ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooniga ning joonivad seal alla kohad, mida nad peavad oluliseimateks. Arutlege, kuidas deklaratsioonis toodud inimõigusi rakendatakse Eestis ja mujal maailmas.

Õpilased valivad paarikaupa või väikestes gruppides välja inimõiguste deklaratsioonist ühe artikli ning jälgivad nädala jooksul ajalehtedes või ajakirjades käsitletud küsimusi, mis seostuksid deklaratsioonist valitud artikli teemaga. Õpilased hindavad kogutud materjali põhjal inimõiguste rakendamist. Kas foto või uudis räägib inimõiguste piiramisest või nende tagamise positiivsetest saavutustest? Õpilased koostavad valitud fotodest ja artiklitest kollaaži, pealkirjastavad oma töö vastavalt valitud inimõiguste deklaratsiooni artiklile ning esitlevad oma tööd kogu klassile.

Prindi inimõiguste päeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.