Baseli konventsiooni tähtpäev

05.05

 

BASELI KONVENTSIOONI TÄHTPÄEV

 
 
 
 
 
Baseli konventsioon ehk ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontroll on üks olulisematest rahvusvahelistest keskkonnaalastest kokkulepetest, millega on 2011. aasta novembri seisuga liitunud 176 riiki üle maailma, sealhulgas Eesti. Kuigi suur osa maailma riikidest on selle konventsiooniga liitunud, ei taga see veel tõhusat kontrolli, sest üks peamiseid probleeme on järelevalve puudumine.

Uurige välja, mis juhtub teie vanade elektroonikaseadmetega. Kutsu sel teemal rääkima Eestimaa Looduse Fondi või Mobiiliringlus OÜ esindaja. 

FILMISOOVITUS:

„Eksportides ohtusid“ – film elektrooniliste jäätmete ümbertöötlemisest Hiinas.

„Digitaalne prügimägi“ – film globaalsete elektrooniliste jäätmete kuhjumisest Nigeerias.