Aafrika industrialiseerimise päev

20.11 

AAFRIKA INDUSTRIALISEERIMISE PÄEV

Africa Industrialisation Day 

 
 
 
 
 

Päeva eesmärgiks on tugevdada rahvusvahelise üldsuse seotust Aafrika tööstusliku arenemisega.

Aafrika industrialiseerimise päeva raames võiks rääkida industrialiseerumise, integratsiooni ja turuarengu teemadel. Mõelge industrialiseerimise mõjule nii arenguriikide kui ka arenenud riikide kontekstis nii ajaloolise, tänapäeva kui ka tulevikusuundade aspektist. Kasulik oleks vaadata mõnd filmi, et noortel tekiks olukorrast ka visuaalne pilt. Tööstuslike aspektide arutellu võiks sisse tuua üksikindiviidi ning üldise ühiskonnaarengu tasandi.

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson-Sirlefi esimene aasta ametis.

“Turu majandus”– turumajandusest Aafrikas.