Plakatiga - kollane

Maa päev

22.04   MAA PÄEV Earth Day           ÜRO eestvedamisel korraldatakse seda päeva alates 1970. aastast. Sel päeval pööratakse tähelepanu Maal elutsevatele […]

infoühiskonna päev

17.05   INFOÜHISKONNA PÄEV World Telecommunication and Information Society Day           Telekommunikatsioonipäeva tähistati esimest korda aastal 2006, enne seda oli sama […]

veepäev

22.03   VEEPÄEV World Water Day           Ülemaailmse veepäeva tähistamise eesmärk on eelkõige teadvustada, kuidas majanduslik tootlikkus ja sotsiaalse heaolu kasv […]

Usunditevahelise harmoonia nädal

01.02–07.02   USUNDITEVAHELISE HARMOONIA NÄDAL World Interfaith Harmony Week           Vastastikune mõistmine ja religioonidevaheline dialoog on oluline eeldus maailmas rahu tagamiseks. […]

inimõiguste päev

  10.12  INIMÕIGUSTE PÄEV Human Rights Day           ÜRO üldassamblee kiitis 1948. aastal 10. detsembril heaks inimõiguste ülemaailmse deklaratsiooni. Inimõiguste päeva eesmärk on […]

sallivuspäev

  16.11  SALLIVUSPÄEV International Day for Tolerance           Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri […]

toidupäev

    16.10 TOIDUPÄEV World Food Day           Ülemaailmse toidu päeva tähistamine kuulutati algupäraselt välja FAO (Food and Agriculture Organization) poolt […]

rahupäev

  21.09 RAHUPÄEV International Day of Peace           Päev on pühendatud riikidesisese kui ka rahvusvahelise rahu tugevdamiseks. Rahupäeval tahetakse, et kõik […]

vabatahtlike päev

 15.12  VABATAHTLIKE PÄEV International Volunteer Day for Economic and Social Development           Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust vabatahtlikkuse tähtsusest ja õhutada rohkemaid […]

kirjaoskusepäev

08.09 KIRJAOSKUSEPÄEV International Literacy Day           Kirjaoskusepäeva peetakse 8. septembril, mil tuletatakse rahvusvahelisele üldsusele meelde kirjaoskuse tähtsust indiviidile, kogukonnale ja ühiskonnale. […]