Mäng „Piire ületades“

Õpilased avavad veebikeskkonna “Piire ületades” ning mängivad läbi järgmised mängu osad: „Sõda ja konflikt“ (osad 1, 2, 4), „Piiririik“ (osa 4), „Uus elu“ (osad 1, 2). Uue osani ei tohi liikuda enne, kui eelmine on edukalt läbitud.

Pärast mängu loevad õpilased pagulaste teemal Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) välja antud kogumikku ja vastavad rühmas küsimustele.

  1. Kuidas on müüte, mis on tekkinud pagulasteemade kohta, kogumikus hinnatud?
  2. Kuidas aidatakse Eestis varjupaiga taotlejaid?
  3. Anna hinnang pagulaste olukorrale Eestis.