Ameerika nädal Põlva ühisgümnaasiumis

Põlva ühisgümnaasium IMG_0793-1-300x200Põlva ühisgümnaasiumis toimus 24.–28. novembril Ameerika nädal. Porjekti eesmärgiks oli tutvustada õpilastele Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika kultuuri, traditsioone, kombeid, geograafiat, ajalugu läbi maailmahariduse temaatika ning pakkuda õpilastele ülekoolilise ürituse korraldamise kogemust.

Korraldajad ja abilised

Ürituse korraldajateks olid 10. ja 11. sotsiaalharu klasside õpilased ning neid juhendavad õpetajad. Kooliprojekti koostööpartneriteks olid kooli juhtkond ja aineõpetajad ning MTÜ Mondo, kelle kaasabil õnnestus saada rahalist toetust ürituse läbiviimiseks. Koostöö korraldamiseks toimusid vestlused aineõpetajate, juhtkonna ja korraldavate õpilaste vahel. Koostöö MTÜ Mondoga toimus e-maili teel.

Teemad ja tegevused

Esmalt viidi läbi ajurünnak õpilasi endid huvitavate teemade selgitamiseks. Seejärel moodustati töörühmad ning iga rühm valis endale konkreetse teema ja kooliastme klassi, kellega üritust läbi viia. Teemad olid alljärgnevad:

Põlva ühisgümnaasium  IMG_0947-1-300x200I Kooliaste: 1.-3. klass

Indiaani muinasjutud. Eesmärgiks oli tutvustada Indiaani kultuuri läbi muinasjuttude, kuna need on lastele mõistetavad. Muinasjuttude ettelugemisele järgnes arutelu väärtustest ja kultuurilistest erinevustest. Lapsed joonistasid ka pildi kuuldu põhjal.

II Kooliaste: 4.-6.klass

Hollywood. Eesmärgiks oli tutvustada õpilastele multifilmide ajalugu.

Indiaani riietus ja aksessuaarid. Eesmärgiks oli tutvustada Indiaani traditsioonilist riietust ja sinna juurde käivaid ehteid läbi videote ja kunsti.

III Kooliaste: 7.-9.klass

Muusika ja tants. Eesmärgiks oli tutvustada erinevaid Ameerika mandritelt pärinevaid tantse (nt. line tants, hõimutantsud) ja muusikat.

Kuulsad inimesed. Eesmärgiks oli anda ülevaade Ameerikast pärit ja tuntust kogunud inimestest. Peale tutvustust toimus ka tähelepanu viktoriin.

Sport. Eesmärgiks oli käsitleda tavalise jalgpalli ja Ameerika jalgpalli sarnasusi ja erinevusi.

Põlva ühisgümnaasium IMG_0761-300x200Gümnaasiumiaste:

Põlisrahvad. Eesmärgiks oli rikastada teadmisi Ameerika põlisrahvaste kultuurist, kommetest jne.

Hollywood- kauboifilmid. Eesmärgiks oli dramatiseerida 5-6 liikmelistes rühmades stseen stereotüüpsest kauboifilmist.

Vaatamisväärsused. Eesmärgiks oli otsida teavet ja koostada plakatid tuntumatest vaatamisväärsustest Ameerika erinevates paikades.

Loeng. Külas käis Kati Taal, kes rääkis oma tööst vabatahtlikuna Mehhikos, keskendudes kohaliku kultuuri ja kommete tutvustamisele.

Põlva ühisgümnaasium IMG_1138-300x200Lõpetuseks

Mitmete ürituste tulemusena valmisid joonistused, plakatid ning mõningal juhul korraldati viktoriine. Kokkuvõtte tegid juhendavad õpilased ise ja tunnustasid parimaid. Rahaliste vahenditega, mida kasutati auhindade ostmiseks parimatele, toetas MTÜ Mondo. Mondolt saadud rahalisi vahendeid kasutati ka töövahendite (paber, vildikad, markerid jne.) ostmiseks ning külalisesineja transpordikulude katmiseks.

Ürituse ettevalmistamisel valiti õpilaste hulgast välja ka filmija, fotograaf ning ajakirjanik, kelle ülesandeks oli jäädvustada nädala jooksul toimuv ning kajastada seda nii kooli infolehes, kohalikus ajalehes, kui ka Facebookis. Kokkuvõtlik video ning eraldiseisev video kauboifilmi stseenidest ilmub Youtube’i keskkonnas.