2022/2023. õppeaasta tegevused

15.–17. august Maailmahariduse suvekool Lääne-Virumaal

18.–19. august UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents Rakveres

22.–24. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele Lääne-Virumaal