2021/2022. õppeaasta tegevused

9.-11. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele

16.-19. august Kliimamuutuste ja õigluse teemaline suvekool Viljandimaal

26.–27. august Ühendkoolide aastakonverents ja Läänemere Päeva tähistamine Pärnus

September-veebruar Mondo noortekonkurss kliimamuutustest ja rändest 2021/2022

17. september Läänemere Projekti rannikuvaatluste programmi õppepäev

Oktoober Õiglase kaubanduse kuu ja uuring

26. oktoober Kodanikuteaduse õppepäev Põlvas: õhu kvaliteet, kliimamuutused ja kestlik areng 

Oktoober–juuni Maailmapäevad 2021/2022 (taotluste esitamise tähtajad 4. oktoober ja 1. märts)

Oktoober detsember Külalistunnid ÜRO matke programmi teemadel

Oktoober-november Maailmahariduslikud õppepäevad alushariduse õpetajatele eesti ja vene keeles

November Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin

15. november Tööde esitamise tähtaeg: UNESCO Week of Sound International Competition “When Sound Creates Image!”

19. november Filosoofiapäev

Jaanuar–märts Maailmahariduse kursus haridustöötajatele

Jaanuar-aprill ÜRO matke programmi ettevalmistavad tegevused (seminar, piirkondlikud rollimängud jms)

Märtsi algus Kodanikuteaduse õppepäev: fenoloogia, kliimamuutused ja kestlik areng 

Märts–juuni BSP kevadvaatlused (õhukvaliteet, jõe- ja rannikuvaatlus, fenoloogia, lindude ökoloogia, seisuveekogu programm)

22.-26. märts BSP rahvusvahelised tegevused veepäeva tähistamiseks

Aprill Kodanikuteaduse õppepäev: järvevaatlus, kliimamuutused ja kestlik areng

Aprill Kodanikuteaduse õppepäev: jõevaatlus, kliimamuutused ja kestlik areng

28. aprill-1. mai Rahvusvaheline ÜRO matke

Mai–august Läänemere veebiviktoriini auhinna saajate töövarjupäevad loodusteadlaste juures

30. juuni UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmete aasta tegevusaruannete esitamise tähtaeg