2021/2022. õppeaasta tegevused

9.11. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele

16.19. august Kliimamuutuste ja õigluse teemaline suvekool Viljandimaal

26.27. august Ühendkoolide aastakonverents ja Läänemere Päeva tähistamine Pärnus

September veebruar Mondo noortekonkurss kliimamuutustest ja rändest 2021/2022

17. september Läänemere Projekti rannikuvaatluste programmi õppepäev

Oktoober Õiglase kaubanduse kuu ja uuring

26. oktoober Kodanikuteaduse õppepäev Põlvas: õhu kvaliteet, kliimamuutused ja kestlik areng 

Oktoober juuni Maailmapäevad 2021/2022 (taotluste esitamise tähtajad 4. oktoober ja 1. märts)

Oktoober detsember Külalistunnid ÜRO matke programmi teemadel

Oktoober – november Maailmahariduslikud õppepäevad alushariduse õpetajatele eesti ja vene keeles

November Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin

15. november Tööde esitamise tähtaeg: UNESCO Week of Sound International Competition “When Sound Creates Image!”

19. november Filosoofiapäev

Jaanuar – märts Maailmahariduse kursus haridustöötajatele

Jaanuar aprill ÜRO matke programmi ettevalmistavad tegevused (seminar, piirkondlikud rollimängud jms)

5. veebruar Mission Z mängu- ja seminaripäev Tartu Loodusmajas

15. veebruar tunnustusüritus “Maailmakool tänab!”: kuulutame välja parimad maailmapäevade läbiviijad ja Mondo Noortekonkursi võitjad.

25. veebruar – 25. aprill BSP rahvusvahelise kodanikuteaduse ja kestliku arengu eesmärkide programmi tegevused.

1. märts – 1. juuni Fenoloogilised vaatlused

18. märts ÜRO matket tutvustav piirkondlik sündmus Tallinnas

25. märts ÜRO matket tutvustav piirkondlik sündmus Narvas

Märts – juuni BSP kevadvaatlused (õhukvaliteet, jõe- ja rannikuvaatlus, fenoloogia, lindude ökoloogia, seisuveekogu programm)

22.26. märts BSP rahvusvahelised tegevused veepäeva tähistamiseks

1. aprill Fenoloogiliste vaatluste õppepäev Matsalu Rahvuspargis

14. aprill Jõevaatluste õppepäev Toilas

14. aprill – 15. juuni Kevadine õuesõppe hooaeg: õhu kvaliteedi uurimine bioindikaatorite abil, mereökoloogia programm, jõevaatlused ning järve- ja tiigivaatlused. Lisaks saate teha aastaringselt linnuvaatlusi ning osaleda EOÜ linnuvaatluspäevadel.

22.–24. aprill Eesti Ornitoloogiaühingu Lihavõtte linnuvaatluspäevad

25. aprill Maa päevale pühendatud rahvusvaheline kodanikuteaduse veebinar

28. aprill Järve- ja tiigivaatluste õppepäev Viljandis

28. aprill 1. mai Rahvusvaheline ÜRO matke

Mai – august Läänemere veebiviktoriini auhinna saajate töövarjupäevad loodusteadlaste juures

30. juuni UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmete aasta tegevusaruannete esitamise tähtaeg