ÜRO arengueesmärkide digitunnid

Digiülesanded valmisid 2017. aastal süvappekursuse “Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes” raames ning nende eesmärk on 45-minutilise tunni raames avada ÜRO kestliku arengu eesmärkide 2015-2030 sisu õpilastele etap etapi kaupa mängulisemalt. Õoetajad, kes ülesanded koostasid, töötasid individuaalselt või gruppides ning oli nõus jagama nutikaid töölehti ka kolleegidega üle Eesti. Kasutusel on erinevad keskkonnad Thinglinkist Googli klassiruumini rääkimata videodest ja Padletitest. Aitäh koostajatele ja inspiratsiooni õpetajatele!

Vaata neid paremal kollaselt menüüribalt.

3 – TERVISLIK ELU JA HEAOLU IGAS VANUSES INIMESTELE

5 – SAAVUTADA SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS, TUGEVDADA NAISTE JA TÜDRUKUTE VÕIMALUSI

7 – USALDUSVÄÄRNE, SÄÄSTLIK, SOODNE JA KAASAEGNE ENERGIA KÕIGILE

8 – KESTLIK MAJANDUSKASV ja INIMVÄÄRNE TÖÖ KÕIGILE

10 – EBAVÕRDSUSE VÄHENDAMINE RIIKIDES JA RIIKIDE VAHEL

11 – MUUTA LINNAD KAASAVAKS, TURVALISEKS, MUUTUSTEGA KOHANEVATEKS JA JÄTKUSUUTLIKUKS

Töölehtede valmimist toetab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarbiavahenditest.