Koolitused

Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus pakub koolitusi ja täiendkursusi õpetajatele, noorsootöötajatele, noortele ja muidu maailmahariduse huvilistele. Käimas olevate või registreerimiseks avatud koolituste info leiab paremalt.

 

Koolituskuulutusi tasub jälgida ka Maailmakooli FB lehel

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee.

 

 

Õpetajatele ja noorsootöötajatele

 

Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus viib ellu nii iga-aastaseid kui ka ühekordseid koolitusi ja seminare. Korraliselt toimub maailmahariduse suvekool, samuti süvaõppekursus koos talvekooliga.

Lisaks korraldame lähtuvalt vajadusest ja uutest õppematerjalidest infopäevi, -seminare ja ühepäevaseid koolitusi. Näiteks toimusid 2015. aastal infoseminarid Tartus ja Narvas ning poolepäevased koolitused eri Eesti paigus, kus tutvustati vast valminud “Globaliseeruva maailma” uustrükki, veebikursust ja digitaliseeritud õppematerjale.

 

Kolmepäevane maailmahariduse suvekool toimub kas juunis või augustis. Suvekoolis tutvustatakse õpetajatele aktuaalseid maailmahariduse teemasid, proovitakse mitmesuguseid õppemeetodeid ning tutvutakse huvitavate külaliste kaasabil kultuuridega.

 

Maailmahariduse süvaõppekursus (60h) tutvustab süvitsi maailmaharidust ja meetodeid. Kursusel analüüsitakse ja uuritakse tähtsamaid teemasid (areng, inimõigused, säästlik areng, ÜRO arengu eesmärgid jt) ning parimaid praktikaid nende õpetamisel. Kursus algab üldjuhul sügisel ja lõpeb jaanuaris-veebruaris kahepäevase maailmahariduse talvekooliga.

 

Maailmahariduskeskusest on võimalik tellida koolisisene koolitus “Sissejuhatus maailmaharidusse” (2-6h), mis aitab kaasata oma kooli õpetajaid maailmahariduse tegevustesse. Koolitusel tutvustame, mis on maailmaharidus ning millist toetust Mondo maailmahariduskeskus pakub.

 

 

Mondo noortele ja sõpradele

 

Noortele suunatud talve- ja suvekoolis tutvume Mondo filmikogu uute dokumentaalfilmidega ning arutame filmidega seonduvate teemade üle. Sageli on külas teemaeksperdid või dokfilmi tegijad ise, kes oma filmitegemisest räägivad.

 

Changemakers töötoad avavad globaalsetest teemadest huvitatud inimestele valitud teemade taustasid ning võimalusi ise teha midagi maailma muutmiseks.

 

Mondo koolitab ka humanitaarabi töötajaid. Humanitaarabi koolitusel tehakse sissejuhatus humanitaarabi valdkonda, räägitakse humanitaarkriisidest, erinevatest abiandjatest ning koordineerimissüsteemidest. Samuti tutvutakse humanitaarabi maailmas kehtivate tavadega, hindamismissioonide läbiviimisega, humanitaarabi ja arengukoostöö sidumisega (LRRD) ning katastroofiennetusega.