KLIIMAMEETMETEALASE TEGEVUSE KÄSIRAAMAT KOOLIDELE

“Võideldes kliimamuutustega” on kliimameetmealase tegevuse käsiraamat koolidele, mida andis 2016. aastal välja ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon Prantsusmaal ja eesti keelde tõlkis 2017. aastal MTÜ Mondo. Paljud selles dokumendis esitatud suunised ja illustratiivsed juhtumiuuringud põhinevad uuringul UNESCO võrgustikku kuuluvate koolide kogemustest kliimameetmetega seotud algatuste osas. 

Materjal inglise keeles “Getting Climate-Ready: A Guide For Schools On Climate Action”.